Địa Điểm
Khách Hàng
Địa Chỉ
Di Động
Hà Nội
Thúy
Đang chuyển địa chỉ
0903 296 839
Sài Gòn
 Long
159/7 Điện Biên Phủ – Quận 1
01228.711.244
Hải Phòng
Dương
164/9 Lê Chân – Hải Phòng
0904.794.459
Đà Nẵng
Út
46 Bùi Dương Lịch – Vũng Thùng
0905 95 85 75

ĐIỀU KIỆN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

– Giấy phép đăng kí kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BYT.

Bảng Báo giá Đại Lý